Διακρίων

Διάκριοι
the Mountaineers
fem gen pl
Διάκριοι
the Mountaineers
masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Παράλιοι — Oνομάζονταν και Πάραλοι. Οι κάτοικοι της Παράλου γης, δηλαδή του παραλιακού διαμερίσματος της Αττικής. Ασχολούνταν με τη γεωργία και τα σχετικά με τη θάλασσα επαγγέλματα και ήταν ευπορότεροι από τους Διακρίους, οι οποίοι κατοικούσαν στις ορεινές… …   Dictionary of Greek

  • AEGEUS — I. AEGEUS Athenarum Rex sil. Neptuni, duas habuit coniuges, Aethram Pitthei regis filiam, ex qua Theseum suscepit, et Medeam, quam ab Iasone repudiatam, non solum hospitiô excepit, sed illam etiam sibi matrimoniô copulavit, et ex ea, ut placet… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • THESEUS — I. THESEUS Historicus Illustrium virorum vitas consignavit libris 5. suid. in Lex. Stob. de Fortitud. Item Corinthiacorum libros 3. Suidas et Etymologus. Etiam Thesei escriptis nattartiunculam adfert Stobaeus, Serm. de Fortit. II. THESEUS Iunior …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Πεδιείς — Πόλη της αρχαίας Φωκίδας, κοντά στον βοιωτικό Κηφισό. Την είχε πυρπολήσει ο Ξέρξης στην εκστρατεία του εναντίον της Ελλάδας. Π. ήταν και η ονομασία του κόμματος των μεγάλων γαιοκτημόνων στην Αττική που ζούσαν στην περιοχή του Κηφισσού. Το… …   Dictionary of Greek

  • Διάκρια ή Διακρίς — Το βορειοανατολικό τμήμα της Αττικής κατά την αρχαιότητα, που περιλάμβανε όλη τη βόρεια και βορειοανατολική πλευρά της Πάρνηθας και του Πεντελικού. Οι κάτοικοι της περιοχής, Διάκριοι ή Διακριείς, ασχολούνταν με την κτηνοτροφία γιατί το έδαφος… …   Dictionary of Greek

  • Πεισίστρατος — Όνομα ενός ιστορικού και ενός μυθολογικού προσώπου. 1. (περ. 600 π.Χ. – 528/7 π.Χ.). Τύραννος των Αθηνών. Καταγόταν από τη Βραυρώνα της Αττικής. Ευγενικής καταγωγής, εύγλωττος και φιλόδοξος, διακρίθηκε στον πόλεμο κατά των Μεγαρέων (περ. 565… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.